Bağdatcam firmamız pencere camı montajı ve yenileme , kapı camı montajı ve yenileme , balkon korkuluk camı değişimi

ve yenileme , pimapen camı değişimi ve yenileme , duşakabin camı montajı ve yenileme , bina dış cephe cam değişimi

ve yenileme , çatı cam değişimi ve yenileme uygulamaları ile uzman kadrosu kaliteli hizmet

anlayışı prensibi ile 1978 yılından bu yana sektörde hizmet vermektedir.

Cam Kolay kırılabilen, sert ve saydam maddedir.

Cam, maddenin sıvı ile katı arasındaki özgün bir halidir. Silis (kum) atomları, araya giren kalsiyum, potasyum,

sodyum ve magnezyum atomları ile birlikte düzensiz bir tarzda birleşir. Şaşılacak şey, bu düzensizlik sonucunda saydam,

bozulmaz ve oldukça dayanıklı (çatlama hariç, çatlak hemen yayılır) bir madde ortaya çıkar. Paslanmadığı, su geçirmediği

ve saydam olduğu için de akla gelebilen hemen her alanda kullanılır.

Camın Yapısı

Camın hammaddesi silisyum oksit (silis) ile diğer bazı metal oksitleridir. Silisyum oksit oranı yüzde 40 ile 80 arasında

değişir. Sözgelimi bayağı cam yüzde 75 silisyum oksit (kum), yüzde 15 sodyum oksit (soda), yüzde 8 kalsiyum oksit (kireç)

ve yüzde 2 alüminyum oksit karışımıdır. Soda yerine potas (potasyum oksit) katılırsa cam daha dayanıklı olur ve kolay erimez.

Bu çeşit camlardan lamba, ayna, vitrin v.b. yapilır.

Potasla birlikte kurşun oksit de katılırsa kristal cam elde edilir. Bundan prizma, mercek ve değerli cam eşya yapılır.

Cama yüzde 80 silis, yüzde 12 borik asit katılırsa payreks camı denen ateşe dayanıklı cam elde edilir. Bundan da laboratuvar

ve mutfak eşyası yapımında faydalanılır.

Renkli cam elde etmek için camın bileşimine az miktarda demirli, bakirli, kobalth v.b. bileşikler katılır. Buzlu cam için de cam

hamuruna kemik külü gibi saydamlığı giderici maddeler eklenir.

Camın Özellikleri

Cam kolay kırılır bir maddedir. Aşırı basınca, vurmaya, anî sıcaklık değişikliğine dayanamaz. Camın çekmeye karşı direnci

birleşiminden çok yüzeyine bağlıdır. Cam telinin bu bakımdan direnci diğer cam eşyaya göre yüz kat fazladır. Cam lifi’nden

yapılan halatlar kendir halatlardan daha güçlüdür. Çapı 20 mikron kadar olan cam ipliğinden cam yünü yapılarak ses ve ısı

geçişini önlemede, çapı 12 mikrondan az cam ipliği de cam dokuma yapmada kullanılır.

Cam Nasıl Yapılır?

Cam yapmak için kullanılacak hammadde (bayağı cam için kum, soda, kireç ve diğer maddeler) belirli oranda karıştırılır.

Elde edilen karışım 50-1 000 tonluk büyük fırınlarda 1 400 – 1 500 derece arasında ısıtılarak cam hamuru yapılır. Fırını

ısıtmak için gaz, kömür veya akaryakıt kullanılır.

Düz cam (pencere ve vitrin camı) yapmak için düşey cam çekme makineleri kullanılır. Bunun için cam hamurunun içine ortasında

uzunlamasına yarık bir süzgeç konur. Yarıktan yukarı çıkan hamur levha bir kıskaçla yakalanarak yukarı doğru çekilir ve üst

üste belli aralıklarla bulunan amyant merdaneler arasından geçen levha cam yavaş yavaş soğuyarak sertleşir,

istanbul’daki Çayırova Cam Fabrikası bu yöntemle çalışır.

Ayna camı’ın yüzeyi hiç pürüzsüz olmalıdır. Bunun için ayrıca, bir cilalaşma işlemi gerekir.

Camın icadı ve kullanılışı çok eski çağlara kadar uzanır. M.Ö. 2 500 yıllarında Mısırlılar camdan boncuk,

nazarlık ve şişe yapmayı biliyorlardı. Daha sonra Fenikeliler cam üfleme borusunu icat ederek ince saydam

çeperli cam eşya yapma yöntemini buldular. Bir süre sonra camcılık Roma’da gelişti. Özellikle doğuda,

Bizans’ta yeni şekil ve teknikler (mozaik) bulundu. Araplar sırlı ve altın süslemeli cam sanatım yarattılar.

V.I yüzyılda Halep ve Şam şişe, kadeh, bardak ve sürahi yapan önemli merkezler oldu. Ortaçağ’ın sonlarında

İstanbul’un fethinden ve Bizans cam ustalarının Venedik’e kaçmasından sonra camcılık sanatı burada çok gelişti.

Yüzyıllar boyunca cam yapımı tekniğinde o derece ilerleme oldu ki bugün ticarî alanda kullanılan değişik

bileşimdeki cam çeşidi yedi yüzü aşkındır.

Türklerde Camcılık

Selçuklu Türklerinin çok iyi bildiği camcılık Osmanlı İmparatorluğu’nda da, özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda

çok ilerledi. Bu dönemde ilkel yöntemlerle çalışılmakla birlikte her çeşit cam eşya yapılıyordu. XVIII. yüzyılın

sonlarında İstanbul’da Çubuklu dolaylarında bir cam, bir de billûr (kristal) yapımevi kuruldu. Burada yapılan cam

çeşitlerinin en ünlüsü «çeşmibülbül» denilen şişelerdir.

Türkiye’de ilk kurulan modern cam fabrikası Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’dır (1934). 1961 de de düz cam yapmak

üzere Çayırova Cam Fabrikası kuruldu. Daha sonra bunlara yenileri eklendi.

REFLEKTİF CAM

Reflektif cam sıradan yüzdürme camın güneş ısısının azaltılması amacıyla yüzeyine metalik bir kaplama

uygulanması ile elde edilir. Bu özel metalik kaplama aynı zamanda bir ayna etkisi yaratarak iç kısmın

görünmesini engeller. Genel olarak bina dış cephelerinde kullanılır.

Reflektif camlar Pirolitik (Çevrim İçi) ve Vakum (Çevrim Dışı) olmak üzere iki farklı üretim şekliyle üretilirler.

RENKLİ CAM

Boyalı cam binaların dış kısımlarında cephe estetiği içerisinde ise dekoratif amaçlı kullanım için önemli

bir mimari enstrümandır. Cam üzerindeki kaplama içeriye transfer edilen ısı ve ışık yoğunluğunu azaltır.

Esasen geleneksel şeffaf düz cam olup düzcamın üretildiği şekilde üretilir. En önemli fark renklendirme ve

ısı yayım emilimi özelliklerini kazandırmak için işlem başında eklenen eriyik haldeki renklendiricilerin

sürece dahil edilmesidir. Farklı katkı maddeleri ile farklı şekillerde renklendirilmiş camlar üretilebilir.

Cam değişik miktar ve tipteki ışığı bloke eden ve/veya yansıtan farklı kaplamalar kullanılarak müşteri

ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak şekilde üretilebilir.

EMAYE CAM

Emaye boyalı cam temperli veya ısıl işleme tabi tutularak güçlendirilmiş, bir tarafı mineral pigmentlerle

kısmen veya tamamen kaplanmış cama denir. Dekoratif özelliğine ilave olarak aynı zamanda güneş ışık kontrolü

sağlar. Emaye cam dış cephelerde ve çatılarda kaplama camı olarak ve giydirme amaçlı kullanılır. Lamine camlarla

ve yalıtım camlarıyla kombine edilebilir. Renkli yapı camı birçok renk seçeneği sunan ağır bir cam plakadır.

Binaların cephe uygulamalarında, iç mekan camı olarak, ara bölme ve masaüstü camı olarak kullanılır.

ISICAM ( ÇİFTCAM)

İki veya üç pencere camının ısı transferini azaltmak maksadıyla birbirlerinden vakum veya gaz ile doldurulmuş

boşluklarla ayrılarak tek bir cam sistemi olarak birleştirilmeleri neticesinde ortaya çıkan sisteme Isıcam denir.

Isıcam üniteleri birden fazla cam plakasının tek bir sistem oluşturacak şekilde monte edilmesiyle üretilir.

Günümüzde üretilen ısıcam sistemlerinde kullanılan cam plaka sayısı artan enerji maliyetlerinin etkisiyle üç plakaya kadar çıkmaktadır.

Isıcam sistemlerinde kullanılan paneller birbirlerinden çıtalarla ayrılırlar. Ayrılan her bölümün içerisinde

durağan hava veya gaz bulunur. Birleştirilen bu camlar cam kalınlıklarının tolere edilebilmesi için daha geniş

pencere profillerine monte edilirler.

Isıcam ürünleri artırılmış ses yalıtımına ilave olarak ideal bir enerji tasarruf avantajı da sağlarlar. İki cam

arasındaki sızdırmaz alan ikincil bir yalıtım ajanı görevi görür. Artırılmış ısıl direnç kışın kaybedilen ısı

miktarını azaltarak evinizin daha sıcak kalmasını sağlar.

Isıcamın yaz aylarında istenmeyen ısının eve girmesini engelleyen tam ters bir etkisi vardır. Bu ilave yalıtım

klima ve ısıtıcı kullanımına duyulan gereksinimi ciddi ölçüde azaltarak enerji maliyetlerinizi minimize eder.

Pencerelerin yakınında durulduğu zamanlarda yalıtım zafiyeti kaynaklı hava akımları kolayca hissedilir.

Hâlbuki ısıcam kullanımı söz konusu olduğunda istenmeyen sıcaklık akımları engellenirken iç kısımda bulunan

cam oda sıcaklığına yakın bir derecede kalır.

Çit cam buğulanmayı azaltarak doğrama üzerinde meydana gelebilecek sağlıksız oluşumları engelleyebilir.

Yalıtılmış çift cam insan sesi gibi orta ve yüksek frekanslı gürültünün azaltılmasında etkilidir.

İç ve dış cam kalınlıklarındaki farklılık çok daha etkili bir ses yalıtımı sağlar. Çift camlı pencereler

tek camlı geleneksel pencerelere göre daha güvenli olmakla birlikte daha da yüksek bir güvenlik sağlamak

için temperli ve lamine camların kullanımı tercih edilmelidir.

LOW-E CAM

Kısaca Low-E olarak tarif edilen Low-E ‘Düşük Emisyonlu’ anlamına gelmektedir. Low-E, kısaca cam

yüzeyinin ısıyı yansıtabilme kabiliyetini ifade eder.

Low-E kaplama çok ince olup gözle görülemez. Cam yüzeyinin metal veya metal oksit bir tabaka ile kaplanması ile elde edilir. Low-e kaplamalı cam bir yandan ısı ve ışık yayan kızılötesi enerjiyi yansıtıp ısıyı oluştuğu

cephede tutar diğer yandan ışığın geçişine müsaade eder.

Diğer bir deyişle, cam üzerindeki kaplama kızılötesi ışınlarının sıcak olan cephede kalarak soğuk olan tarafa

geçmesini bloke ederek pencerenin ‘U Faktör’ değerini aşağıda tutar. Pencerelerin ısı kayıp değerleri ‘U Faktörü’

ile ifade edilir. ‘U Faktörü’ ne kadar düşük olursa pencerenin ısı akışına karşı olan direnci o kadar yüksek olur.

Low-E cam kullanımı kış aylarında içeride oluşan ısının pencereden tekrar içeriye yansıtılmasını yaz aylarında ise

güneşten gelen kızılötesi ısı yayımının dışarıda kalarak iç mekânın serin kalmasını sağlayarak pencerelerin verimini önemli ölçüde artırır.

Geleneksel pencerelere nazaran %15 daha pahalı olmakla birlikte cam kaynaklı enerji kaybını %50’ ye varan ölçülerde azaltır.

Diğer cam çeşidi

İki veya daha fazla cam plakasının PVB (Polivinil Butiral) kullanılarak ısı ve basınç yoluyla birleştirilmesi

neticesinde elde edilen cama verilen isimdir. PVB kuvvetli bağlanma, optik berraklık, birçok yüzeye yapışabilme,

dayanıklılık ve esneklik gibi özel uygulamalar gerektiren alanlarda kullanılan bir çeşit reçinedir.

Aynı zamanda koruyucu bir tabaka olan PVB oldukça esnek bir formdadır ve cam katmanları ile birleştirildiğinde

tamamen şeffaf bir görünüm kazanır. Bu polimer tabaka oldukça sağlamdır. Bu sebeple cam kırılsa dahi cam plakaların

herhangi biri üzerinde meydana gelen kırılma diğer plakaya etki etmez ve kırılan parçaları üzerinde tutarak düşmesini engeller.

Temel uygulama alanı güvenlik ve otomobil camlarıdır.

Cam ve ara katmanlarda muhtelif renk ve kalınlıklar seçilerek istenilen görünüm elde edilir. Lamine cam genellikle ‘Güvenlik Camı’ olarak da tanınır.

Bu özelliğine ilave olarak ses yalıtımı da sağlar. Lamine camlara temperleme işlemi uygulanarak daha yüksek mukavemet sağlanır.

Mağaza vitrinleri, Bina cepheleri, cam zemin ve cam merdivenler gibi yüksek güvenlik ve koruma gerektiren tüm alanlarda kullanılabilirler./p>

Tavlanmış cam hızlı soğutma, güçlendirme veya ısıl sertleştirme gibi ısıl işlemlerin meydana getirdiği yapısal iç gerilmelere maruz kalmaz.

Tavlı cam, camın tavlama noktası diye bilinen belirli bir dereceye kadar ısıtılıp yavaş bir şekilde su kullanılmadan soğumaya bırakılmasıyla elde edilir.

Float cam üretim esnasında tavlanır. Diğer taraftan güçlendirilmiş camların büyük bir çoğunluğu özellikle ısıl işleme tabi tutulur.

Tavlı cam kırıldığı zaman ciddi yaralanmalara sebep verecek keskin ve büyük parçalar halinde kırılması ve tehlike arz etmesi

sebebiyle mimari uygulamalarda tercih edilmez. Dünyanın birçok bölgesinde kırılma ve yaralanma riski oluşturması sebebiyle banyolar,

kapı panelleri, yangın çıkışları ve ayrıca okul veya evlerde bulunan alçak erişimli alanlarda tavlı cam kullanımı yasaklanmıştır.

Genelde pencereler, kapılar ve şeffaf duvar bölmeleri için kullanılan bu cam yaprak cam veya plaka cam olarak da bilinir.

Bazı modern mimari ve otomotiv uygulamalarında düz cam plakalar bükülmek suretiyle kavisli bir forma dönüştürülür.

Aynı zamanda iç cephelerde dekoratif amaçlı; otobüs durakları gibi sokak mobilyaları sınıfında bulunan alanlarda,

elektrik ve elektronik cihazlarda ve solar enerji donanımlarında kullanılırlar.

TEMPERLİ CAM

Aynı zamanda sertleştirilmiş cam olarak da bilinen temperli cam güvenlik camlarının bir çeşididir. Isıl ve kimyasal

işlemlere tabi tutularak normal cama kıyasla daha yüksek mukavemetli olması sağlanır.

Kırıldığı zaman büyük parçalar halinde değil küçük taneli buz parçacıkları görünümü veren kısmi kırıklar halinde dağılırlar.

Dağılan bu parçaların yekpare şekilde kırılan düz camlara nispeten daha az yaralama riski oluşturmaları beklenir.

Güvenlik ve yüksek direncinin bir neticesi olarak otomobil yan camları, dış cephe camları, kayar kapılar, bina girişleri,

banyo ve duş kapı camları, mimari cam kapı ve masalar, buzdolaplarının cam rafları, telefon camları, kurşungeçirmez cam ve

dalış maskelerinin bileşenleri gibi çok geniş bir kullanım yelpazesinde kendilerine yer bulurlar.

Siz değerli müşterilerimizin farklı düşünceleri doğrultusunda farklı uygulamalar ile ilgili düşüncelerinizi paylaşabilir size özel uygulamalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Bağdat caddesi , erenköy , kadıköy ,göstepe , moda , bostancı , küçükyalı , haydarpaşa , üsküdar , ümraniye, dudullu , sultanbeyli ,

sarıgazi , ataşehir , içerenköy , pendik , gebze , kaynarca , yakacık , tuzla , bağdat caddesi , orhangazi , tuzla , yakacık ,

kayışdağı , acarlar , libadiye , ikitelli , topkapı , zeytinburnu , levent , maslak , sarıyer , beşiktaş , karaköy , eminönü ,

başıbüyük , idealtepe , esenler , esenyalı , cevizli , moda , haydarpaşa , beykoz , ağva , silivri , izmit , adapazarı , dilovası ,

tavşanlı , başakşehir , bayrampaşa , tavşancıl , ömerli , adalar , küçükada , heybeli , büyük ada , arnavutköy , avcıler , bağcılar , beşiktaş , bahçelievler ,

bakırköy , bayrampaşa , beylikdüzü , beyoğlu , büyükçekmece , çatalca , çekmeköy , esenyırt , eyüp , fatih , gaziosmanpaşa , göngören ,

kağıthane , küçükçekmece , maltepe , pendik , sancakpete , silivri , sultanbeyli , sultangazi , üsküdar , zeytinburnu , adalar ,

çekmeköy , esatpaşa , ferhatpaşa , fetih , mustafa kemal , namıkkemal , örnek mahallesi , yeniçamlıca , yenisahra , acarkent , acarlar , tavukçuyolu ,

anadoluhisarı , mahallesi , anadolukavağı , baklacı , çamlıbahçe , çavuşbaşı , çengeldere , çiftlik , çiğdem , çubuklu , göktürk , göztepe , gümüşsuyu ,

incirliköy , kanlıca , mahallesi , kavacık , acıbadem , caddebostan , cadde bostan , cade , caferağa , dumlupınar , eğitim , erenköy , fenerbahçe ,

feneryolu , fikirtepe , hasanpaşa , kozyatağı , koşuyolu , merdivenköy , ondokuzmayıs , 19 mayıs mahallesi , osmanağa ,

rasimpaşa , sahrayıcedid , sahrayıcedit , suadiye , zühtüpaşa , atalar , çarşı , cevizli , cumhuriyet mahallesi ,

esentepe , gümüşpınar , hürriyet , karlıtepe , kartepe , kordonboyu , orhantepe , orta mahallesi , petroliş , rahmanlar mahallesi ,

soğanlık , topselvi , uğurmumcu , uğur mumcu , yakacık , yalı , yukarı mahallesi , adatepe , altay , altıntepe ,

aydınevler , bağlarbaşı mahallesi , başıbüyük mahallesi , büyükbakkalköy , büyük bakkalköy , çınar mahallesi ,

dragos , esenkent , feyzullah , fındıklı mahallesi , girne , gülensu mahallesi , gülensuyu , idealtepe , yalı , zümrütevler ,

ahmet yesevi , bahçelievler , çamçeşme , çamlık , çınardere , dolayoba , dumlupınar , esenler , esenyalı , fevzi çakmak mahallesi , güllübağlar ,

güzelyalı , harmandere , kavakpınar , kaynarca , kurtköy , orhangazi , orta ramazanoğlu , sanayi , sapanbağları , şeyhli , velibaba ,

yayalar , yenişehir , yaşılbağlar , mahallesi , ademyavuz , adem yavuz mahallesi , altınşehir , armağanevler , aşşağı dudullu ,

fatihsultanmehmet , fatih sultan mehmet , hekimbaşı , huzur mahallesi , ıhlamurkuyu mahallesi , inkılap , inkilap , istiklal mah

kazımkarabekir , kazım karabekir , madenler , mehmetakif , mehmet akif , namıkkemal , namık kemal mahallesi , necipfazıl , necip ,

fazıl , parseller mahallesi , saray mahallesi , site mahallesi , şerifali , şerif ali , tantavi , tatlısu , tepeüstü mahallesi ,

topağacı , yamanevler , yaman evler mah , altunizade , ayazma , bahçeli evler , barbaros , beylerbeyi , beyler beyi mahallesi ,

bulgurlu , burhaniye , modoko , çamlıca , çengelköy , çiçekçi , doğancılar , emek , emniyet mahallesi , ferah mah , fıstıkağacı mahallesi , fıstı ağacı ,

gülfem hatun mahallesi , güzeltepe , icadiye mahallesi , ihsaniye , kandilli , kısıklı , küçüksü , kuleli mahallesi ,

küplüce , kuzguncuk , libadiye mahallesi , mrat resis , nakkaştepe mahallesi , nakkaş tepe , pazarbaşı mahallesi , selimiye ,

sultantepe , vaniköy , yavuztürk mahallesi , yavuz türk , zeynep kamil ,

erenköy , bağdat caddesi , cadebostan , kadıköy , bostancı , moda , haydarpaşa , ataşehir , göztepe , fenerbahçe , suadiye , kayışdağı ,

içerenköy , inönü mahallesi , dudullu , kazasker , küçükyalı , cevizli , maltepe , kartal , kaynarca , pendik , tuzla , şile , başıbüyük ,

yenisahra , idealtepe , anadolu yakası ,avrupa yakası , istanbul , ümraniye , topkapı , sarıyer , zeytinburnu , esenler , esenyalı ,

maslak , levent , mecidiyeköy , karaköy , eminönü , fatih , aksaray , gazi , mahallesi , acıbadem , çamlıca , anadoluhisarı ,

riva , rumeli hisarı , beykoz , görele , dereseki , örnekköy , zerzavatçı ,konak , anadolu kavağı , yoros kalesi , poyraz ,

anadolufeneri , polenezköy , cumhuriyet , polonez ,ishaklı , hüseyinli , sırapınar , ömerli , koçullu , kurtdoğmuş , paşaköy ,

nişantepe , samandıra , aydos , kavaklı , viaport , emsey , turgut özal bulvarı , sahilyolu , dragos , orhangazi ,

tugay yolu , bağdat caddesi , mareşal fevzi çakmak mah. fatih cad , gülsuyu , türkan saylan , esenkent , playland , huzurevi , isfalt ,

camcı , düz cam , renkli cam , boyalı cam , temperli cam , yamperli cam , kapı camı

pencere camı , pimapen camı , winsa pencere camı , pimapen pencere camı , pimapen kapı camı ,cam çeşitleri , cam nedir ,

duşakabin ölçüleri , duşakabin sistemi , duş teknesi resimleri , ebatları , duşakabin boyları , duşakabin genişliği,

cam yenileme , cam değişimi , camcı , camci , kırılan cam , kırılmayan cam , duşakabin camı , çatı camı , filmli cam , siyah cam , beyaz cam ,

jakuzi camı , duşakabin camı , kapı camı , balkon camı ,